Domenni ro'yxatdan o'tkazish

.UZ - 20 000 so'm .RU - 33 017 so'm .COM - 132 825 so'm .ORG - 167 992 so'm .NET - 168 372 so'm .SHOP - 57 937 so'm .CLUB - 163 185 so'm .LIVE - 357 742 so'm .NAME - 111 826 so'm .GAME - 7 282 099 so'm .BIZ - 326 623 so'm .INFO - 49 588 so'm .SITE - 19 734 so'm .XYZ - 14 042 so'm .KZ - 259 705 so'm .SU - 59 708 so'm